Via deze pagina kun je de iAM webinars die reeds hebben plaatsgevonden terugkijken. Het is helaas niet mogelijk nascholingspunten te ontvangen voor het terugkijken van een webinar.  

De opnames van de webinars zijn (na inloggen) alleen terug te kijken door abonnees van iAM. Uitzondering hierop zijn de gratis webinars die in 2020 plaatsvonden. Nog geen abonnee? Klik hier om een abonnement af te sluiten!

Allergie, anafylactische reactie en shock
Dinsdag 17 november 2020 | 20:30 - 21:30 uur

In dit webinar gaat Vincent van Cuilenborg, aios anesthesiologie bij het Amsterdam UMC en lid van het Dutch Perioperative Allergy Center (DPAC, www.dpac.nl) , in op allergie, anafylactische reactie en shock. Benedikt Van Loo, anesthesiemedewerker, SPS en redactielid van iAM, treedt op als moderator. 

Propofol, gasvormige anesthetica en het milieu
Woensdag 28 oktober 2020 | 20:30 - 21:30 uur

In dit webinar gaat drs. Hans Friedericy, anesthesioloog bij het LUMC, in op propofol, gasvormige anesthetica en het milieu. Hij zal het onder andere hebben over de impact op het milieu van zowel inhalatie- als intraveneuze anesthetica. Benedikt Van Loo, anesthesiemedewerker, SPS en redactielid van iAM, treedt op als moderator.

Target-Controlled Infusion. Werking, voordelen, beperkingen.
Donderdag 24 september 2020 | 20:30 - 21:30 uur

In dit webinar gaat drs. Clemens Barends, anesthesioloog bij het UMCG, in op het gebruik van TCI binnen de anesthesiologie. Hoewel TCI-technologie in veel ziekenhuizen gebruikt wordt bestaat er veel onduidelijkheid over de werking, de voordelen en de beperkingen ervan. De black box van de TCI-pomp wordt geopend en de deelnemers komen te weten hoe de spuitenpomp patiëntgegevens en target-concentraties verwerkt tot bolussen en pompsnelheden. Mendy Driesens, physician assistant en redactielid van iAM, modereert.

Hypotensie: de juiste streefwaarde onder druk
Dinsdag 18 augustus 2020 | 20:30 – 21:30 uur

Steeds meer onderzoek laat zien dat er een relatie bestaat tussen een lage bloeddruk tijdens anesthesie (een Mean Arterial Pressure < 65 mmHg) en postoperatieve complicaties als nierschade, hartschade en zelfs overlijden.

In dit webinar gaat dr. Teus Kappen, anesthesioloog en Chief Science Information Officer bij het UMC Utrecht, in op het nieuwste onderzoek. Wat betekent het nu wel voor de streefwaarde tijdens een operatie, en vooral ook: wat zegt het onderzoek niet over deze streefwaarde. Dr. Pim J. Hennis, anesthesioloog en hoofdredacteur van iAM, leidt als moderator deze webinar en de discussie in goede banen.