Webinars

Meld je hier aan voor live webinars of om reeds uitgezonden webinars on demand terug te kijken. Deze pagina zal voortdurend geüpdatet worden met nieuwe webinars.

Heb je zelf een bijdrage of een suggestie? Neem dan contact met ons op via klantenservice@iamnascholing.nl.

Target-Controlled Infusion. Werking, voordelen, beperkingen.
Donderdag 24 september - 20:30 - 21:30 uur

In dit webinar gaat drs. C.R.M. (Clemens) Barends, anesthesioloog bij het UMCG, in op het gebruik van TCI binnen de anesthesiologie. Hoewel TCI-technologie in veel ziekenhuizen gebruikt wordt bestaat er veel onduidelijkheid over de werking, de voordelen en de beperkingen ervan. De black box van de TCI-pomp wordt geopend en de deelnemers komen te weten hoe de spuitenpomp patiëntgegevens en target-concentraties verwerkt tot bolussen en pompsnelheden. M.K. (Mendy) Driesens, physician assistant en redactielid van iAM, zal als moderator optreden vanavond.

Hypotensie: de juiste streefwaarde onder druk
Dinsdag 18 augustus – 20:30 – 21:30 uur

Steeds meer onderzoek laat zien dat er een relatie bestaat tussen een lage bloeddruk tijdens anesthesie (een Mean Arterial Pressure < 65 mmHg) en postoperatieve complicaties als nierschade, hartschade en zelfs overlijden.

In dit webinar gaat dr. Teus Kappen, anesthesioloog en Chief Science Information Officer bij het UMC Utrecht, in op het nieuwste onderzoek. Wat betekent het nu wel voor de streefwaarde tijdens een operatie, en vooral ook: wat zegt het onderzoek niet over deze streefwaarde. Dr. Pim J. Hennis, anesthesioloog en hoofdredacteur van iAM, leidt als moderator deze webinar en de discussie in goede banen.