Over iAM

iAM is een onafhankelijk, praktijkgericht nascholingsconcept voor én door anesthesiemedewerkers. Drie keer per jaar ontvang je een tijdschrift in de brievenbus met een selectie van actuele en boeiende artikelen. Stuk voor stuk met vakinhoudelijke informatie die je gelijk in je praktijk kunt toepassen.  

Iedere editie draait rond een thema, dat vanuit verschillende perspectieven wordt belicht. Denk aan sedatie, kinderanesthesie, farmacologie, fysiologie, complicaties, innovatie en gebruik van apparatuur. De thema's van 2023 zijn 'Opioïdenvrij en locoregionaal', 'Cardiaal belaste patiënt' en 'De Groene OK'. Naast drie tijdschriftedities, vinden er ook drie webinars plaats waarin we een verdiepingsslag maken op deze thema's.

Hoe werkt iAM

Nascholen

Per editie van iAM is aan vijf artikelen een e-learningmodules gekoppeld. In het tijdschrift zijn de artikelen met e-learning te herkennen aan het nascholingsicoon. Een e-learningmodule start met een entreetoets, waarmee je voor jezelf kunt nagaan hoeveel je al over het onderwerp weet. Daarna tref je tijdens het doorwerken van de module op verschillende plekken tussentoetsvragen aan. De entree- en tussentoetsvragen moeten worden beantwoord; alleen de eindtoets telt mee voor het eindresultaat. Om een nascholingspunt te behalen, is een minimale score van 70% op de eindtoets vereist.

Accreditatie iAM

 

Accreditatie

iAM is geaccrediteerd door de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM), de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) en per jaargang 2021 ook door de Nederlandse Vereniging van Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN). Heb je een e-learningmodule met succes doorlopen? Dan kun je direct een certificaat downloaden en bewaren in je persoonlijke nascholingsdossier. Wij zorgen ervoor dat het nascholingspunt wordt toegekend.  

De redactie

iAM wordt samengesteld door een bevlogen vakredactie:

Mendy Driesens, UMCG, Groningen
Gerben de Haas, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg
Daniël Kleinloog (hoofdredactie), vrijgevestigd, Amsterdam
Alexandra Kortbeek, Kortbeek Anesthesie & Sedatie
Lisa Kreemer, ErasmusMC, Rotterdam
Benedikt Van Loo, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam
Bart Torensma, Torensma Research Consultancy

De redactie