Nascholingsartikel
29 december 2021

Opioïdvrije anesthesie

De anesthesie anno 2021 zou niet meer moeten spreken over de drie pijlers hypnotica, relaxantia en analgetica, maar de laatste moeten vervangen door reflexonderdrukkingstherapie. Daarbij moet de aandacht liggen bij de multimodale techniek en daaruit voortkomend een ‘multitarget’-techniek. Door het toepassen van medicatie die aangrijpt op NMDA-receptoren, natriumkanaalblokkers, locoregionale technieken en toepassen van alfa 2-receptorantagonisten is het mogelijk om peroperatief opioïden volledig te vermijden en het gebruik postoperatief met 50-70% te reduceren. Want het is niet meer zo dat we nooit meer opioïden mogen gebruiken. Alleen de standaardtoepassing en denkwijze zijn anders. Alles vergt wel training, tijd en inzicht in de farmacologische werking bij de individuele patiënt.