Artikel
1 december 2022

Het slechtste beentje voor...

Ook een ogenschijnlijk eenvoudige sectio kan leiden tot complicaties en daarmee tot een complexe partus. Als anesthesiemedewerker is het belangrijk om obstetrische spoedgevallen, zoals een uterusruptuur of massaal bloedverlies (fluxus post partum), snel te herkennen en tijdig maatregelen te treffen. Een casus uit de praktijk illustreert enkele complicaties die voor en na een sectio kunnen optreden. Een goed samenwerkend team, duidelijke spoedprotocollen en het tijdig doorschakelen naar de volgende fase is van het allergrootste belang.