Nascholingsartikel
1 april 2023

Lachgas: welke rol heeft het in de dagelijkse praktijk?

Lachgas speelde lange tijd een voorname rol binnen de tandheelkunde, obstetrie en anesthesie. Er werden echter steeds meer vraagtekens geplaatst bij de mogelijk toxische effecten van lachgas bij frequente blootstelling en de mogelijke schadelijke effecten voor het milieu, waardoor het anestheticum aan populariteit verloor. Wat is daarvan waar en welke plek heeft lachgas in de hedendaagse anesthesiologische praktijk? In dit artikel worden de fysicochemische eigenschappen, indicaties, contra-indicaties en de risico’s besproken. Bij goed gebruik van lachgas en met kennisneming van de contra-indicaties en risico’s kan er in de hedendaagse anesthesiologische zorg een plek zijn voor lachgas. Binnen de chronische pijngeneeskunde moet lachgas zich nog bewijzen. Ook wordt er een forse toename in recreatief gebruik gezien.