Nascholingsartikel
1 augustus 2023

Classificatie van pulmonale hypertensie

Door toenemende vergrijzing van de bevolking, verbeterde bewustwording en toegenomen gebruik van echocardiografie wordt de diagnose pulmonale hypertensie vaker gesteld. Voor een goede behandeling van patiënten met pulmonale hypertensie perioperatief of op de IC is kennis over de definitie en classificatie van deze aandoening van belang. Er zijn vijf groepen van pulmonale hypertensie te onderscheiden in pathofysiologie, behandeling en overleving. In dit artikel worden de definitie en de bijbehorende hemodynamische veranderingen van pulmonale hypertensie besproken, samen met een overzicht van de classificatie van de verschillende pathofysiologische oorzaken van pulmonale hypertensie.