Nascholingsartikel
1 december 2022

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap en de implicaties voor de anesthesie

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het spectrum van hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap. Onder andere de pathogenese, complicaties en behandeling van pre-eclampsie worden behandeld. De anesthesiologische aandachtspunten bij een patiënte met pre-eclampsie en eclampsie worden ook uitvoerig besproken. Wanneer een patiënte met pre-eclampsie voor OK komt, is het van vitaal belang hiervan op de hoogte te zijn en zo nodig het anesthesieplan aan te passen.