Nascholingsartikel
1 april 2023

Ketamine: een paardenmiddel, partydrug of uniek anestheticum?

Ketamine is een uniek anestheticum dat al in de jaren 60 gebruikt werd voor anesthesie. Het stabiele hemodynamische profiel en de verschillende toedieningsvormen die mogelijk zijn, maakt het een middel dat in veel verschillende situaties – zowel binnen als buiten de operatiekamer – kan worden ingezet. Omdat het gebruik van ketamine bij de patiënt kan leiden tot een veranderde psychische staat is het wenselijk dat het behandelend team begrijpt hoe een patiënt het beste benaderd kan worden. Ketamine werkt farmacologisch vooral als niet-competitieve antagonist van de NMDA-receptor. Dit artikel geeft een overzicht van de geschiedenis van ketamine, het farmacologische werkingsmechanisme en de verschillende klinische toepassingen.