Artikel
1 april 2023

Pijnbehandeling met de Acute Pijn Service

Postoperatieve pijn is acute pijn ten gevolge van een operatie en komt vaak voor. Adequate pijnbestrijding is hierbij essentieel, omdat het bijdraagt aan patiëntcomfort en -tevredenheid, maar ook verbeterde klinische resultaten oplevert. Om postoperatieve pijnbestrijding in ziekenhuizen te bevorderen zijn enkele specifieke strategieën nuttig gebleken, zoals de beoordeling, registratie en behandeling van pijn. Ook onderwijs aan patiënten en zorgverleners is hierbij belangrijk. Deze taken worden door een Acute Pijn Service (APS)-team georganiseerd en uitgevoerd en dragen ook bij aan effectiviteit en veiligheid van acute pijnzorg. In de jaren 80 zijn de eerste APS-teams ontwikkeld om de organisatie van pijnbehandeling te verbeteren. Inmiddels is de APS een bekend fenomeen geworden in de meeste ziekenhuizen. Er zijn verschillende samenstellingen van een APS-team in gebruik. Diverse min of meer invasieve of geavanceerde technieken, zowel farmacologisch als niet-farmacologisch, worden toegelicht.