Artikel
1 april 2022

Beslissingen rond het levenseinde bij ernstig zieke pasgeborenen

Soms zijn de overlevingskansen van een ernstig zieke pasgeboren baby zo klein, of is de toekomstverwachting zo somber, dat beslissingen rond het levenseinde genomen moeten worden. Dergelijke beslissingen betreffen dan vaak het niet-starten of staken van de levensverlengende behandeling. Deze situaties doen zich voornamelijk voor bij extreem te vroeg geborenen, pasgeborenen met een ernstig aangeboren aandoening, of te vroeg geboren kinderen met ernstige complicaties van hun vroeggeboorte. Wij zullen een overzicht geven van de situaties voor en na de geboorte waarbij dergelijke beslissingen genomen moeten worden, op welke gronden ze genomen worden en welke richtlijnen daarvoor in Nederland bestaan. Ten slotte gaan we in op het ziektebeeld necrotiserende enterocolitis (NEC), als een van de meest voorkomende doodsoorzaken bij extreem te vroeg geborenen en hoe behavioural artificial intelligence kan helpen bij het inzichtelijk maken van de factoren achter de moeilijke beslissing om nog wel of niet meer te opereren bij kinderen met NEC.