Nascholingsartikel
1 november 2023

De milieueffecten van anesthesiegassen

Anesthesiegassen zijn sterke broeikasgassen die moeilijk worden afgebroken en daardoor langdurig hun effect uitoefenen in de atmosfeer. Het broeikaseffect van 1 kg lachgas, sevofluraan, isofluraan en desfluraan in 20 jaar ten opzichte van 1 kg CO2 is respectievelijk 289, 440, 1800 en 6810 (GWP20). Een uur anesthesie geven met desfluraan is 30-45 keer vervuilender dan met sevofluraan. Met propofol is de impact nog eens 10-100x lager dan met sevofluraan, mits resten van propofol juist afgevoerd worden. Vanuit milieuoogpunt is daarom duidelijk dat propofol de minst belastende manier is om anesthesie te geven. Als dit niet mogelijk of gewenst is, kan low flow sevofluraan gebruikt worden, eventueel met een opvangsysteem. In Nederland is het enige gas recapture-systeem momenteel CONTRAfluran/SENSOfluran. Uitgeademde dampvormige anesthetica (maar niet lachgas) binden aan koolstofkorrels in een cannister en kunnen in een fabriek gedesorbeerd worden voor eventueel hergebruik. Helaas tonen de eerste studies aan dat maar 25-37% van het gebruikte anestheticum gevangen wordt met deze techniek. De rest verlaat het lichaam pas na loskoppeling van de beademing en komt alsnog in de atmosfeer.