Nascholingsartikel
1 november 2023

Groen denken, groen doen!

Omdat operatiekamers een relatief grote ecologische voetafdruk hebben, kan het oprichten van een Green Team op de OK een aanzienlijke bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Enerzijds door het ontwikkelen van groene strategieën en processen en het maken van duurzame aanpassingen, anderzijds door een groene cultuurverandering teweeg te brengen. Belangrijk is een multidisciplinair Green Team dat gesteund wordt door het management. Een missie en visie helpen om richting te geven in de veelvoud van mogelijke milieubesparende projecten. Voor de OK zijn er verschillende verbeteringen te realiseren op het gebied van energieverbruik, afval en medicatie. Naast informatie en tips over doelen geven de auteurs ook tips over onderwerpen waar je als Green Team tegenaan kunt lopen, zodat je meteen aan de slag kunt met verduurzamen op de OK.