Nascholingsartikel
1 april 2022

De moeilijke luchtweg bij kinderen

Moderne technieken zoals videolaryngoscopie en fiberscopie hebben een belangrijke rol in het luchtwegmanagement van kinderen met een moeilijke luchtweg. Oxygenatie middels neusbril, nasofaryngeale luchtweg of via een larynxmasker tijdens de intubatie, verkleinen de kans op hypoxie en de gevolgen hiervan. Afhankelijk van lokale expertise en faciliteiten kan besloten worden een kind met een (verwacht) lastige luchtweg over te plaatsen naar een kindercentrum. Een onverwacht moeilijke luchtweg bij een kind is een zeer stressvolle situatie, zeker wanneer er ook problemen met de oxygenatie zijn. In alle moeilijke luchtwegsituaties is het van uiterst belang al vroeg en steeds opnieuw de vraag te stellen of een terugkeer naar de spontane ademhaling en uitstel van intubatie en dus eventueel ingreep een optie is. Goede voorbereiding op zowel een verwacht als onverwacht moeilijke luchtweg bij een kind met behulp van protocollen, een moeilijke luchtwegkar en regelmatig trainen zijn essentieel voor een optimale uitkomst.