Nascholingsartikel
1 december 2022

Correctie van stollingsstoornissen bij ernstig zieke en bloedende patiënten

Coagulopathie betekent dat de bloedstolling verstoord is. Er kan sprake zijn van een verhoogde of een verlaagde stollingsneiging. Coagulopathie komt frequent voor bij ernstig zieke patiënten. Door ziekte is het stollingssysteem geactiveerd, met als gevolg een verhoogd verbruik en een verstoorde stollingseiwittensynthese. Bij bloedende patiënten is er sprake van verlies van stollingseiwitten; daarnaast ontstaan er door de shock en resuscitatie aanvullende stollingsstoornissen. Om bloed optimaal te laten stollen, moeten de omstandigheden goed zijn. Temperatuur, pH, voldoende functionele stollingsfactoren en bloedplaatjes zijn allemaal belangrijk om een goed stolsel te vormen. De verschillende stollingstesten en de belangrijkste bloedproducten en strategieën om de stolling te optimaliseren zullen worden besproken.