Artikel
1 april 2022

Alcoholintoxicaties bij adolescenten < 18 jaar in Nederland

Alcoholintoxicaties zijn een blijvend probleem binnen de kindergeneeskunde. Jaarlijks worden er ongeveer 800 adolescenten < 18 jaar opgenomen met een acute alcoholintoxicatie in Nederland. De gemiddelde leeftijd is 16 jaar en het educatieniveau van de kinderen is vergelijkbaar met de algemene populatie. Gemiddeld komen de kinderen binnen met een alcoholpromillage van 1,9 ‰. Bij 14% van de adolescenten werd ook een positieve drugsscreening aangetoond op moment van binnenkomst op de Spoedeisende Hulp. Opname-indicaties zijn bedreigde patiënten, leeftijd < 15 jaar, verdenking op seksueel misbruik en een alcoholpromillage > 1,5‰. De behandeling focust zich voornamelijk op monitoring en eventueel behandeling van de vitale parameters. Na ontslag uit het ziekenhuis ligt de focus op het voorkomen van een recidief alcoholintoxicatie. Hiervoor is in 2007 een multidisciplinair nazorgtraject ontwikkeld voor deze kinderen. Daarnaast is er via politieke druk in 2014 een alcoholwetswijziging ingevoerd die alcoholconsumptie < 18 jaar verbiedt. Zulke preventieve stappen zijn nodig om uiteindelijk de alcoholintoxicaties onder de minderjarigen terug te dringen.