Nascholingsartikel
29 december 2021

Perioperatieve zorg bij frail patients

Met de stijgende leeftijd van de chirurgische populatie in Nederland ontstaat er ook een grotere groep kwetsbare ouderen. Deze patiënten voldoen aan de criteria van het ‘frailty-syndroom’, waarvan sprake is bij drie van de volgende vijf kenmerken: onbedoeld gewichtsverlies, afname van de loopsnelheid, vermoeidheid, minder beweging en afname van de knijpkracht. Dit is geassocieerd met een verhoogd perioperatief risico op complicaties en een verhoogde mortaliteit. Extra aandacht tijdens de preoperatieve voorbereiding is gewenst ten aanzien van de cognitie, de functionele status en het pulmonaal en cardiovasculair systeem.