Nascholingsartikel
1 november 2023

Energiebesparing op de operatiekamer door aanpassingen aan de luchtbehandeling

Om het energieverbruik te reduceren en hierdoor, indirect, de CO2-uitstoot te verminderen moet het energieverbruik op de operatiekamers (OK’s) kritisch bekeken worden. De luchtbehandelingsinstallaties gebruiken naar schatting meer dan 90% van het totale energieverbruik van de operatiekamers. Dit is ongeveer 10% van de totale emissie in de gezondheidszorg. Het merendeel van Nederlandse operatiekamers is uitgerust met een Ultra Clean luchttoevoersysteem (UCV), geschikt voor onder andere grote gewrichtsvervangende ingrepen (klasse 1+ operatiekamers). Dit is niet nodig volgens de FMS-richtlijn 2022 en kost (te) veel energie. We gaan in dit artikel in op de diverse luchtbehandelingssystemen, de relatie met wondinfecties, de bestaande richtlijnen en het mogelijke besparingspotentieel. Wij realiseren ons dat het taaie kost is. Het is echter wel wezenlijk van belang om er kennis van te nemen, omdat er qua energiereductie en daarmee CO2-uitstoot veel te verbeteren valt.