Nascholingsartikel
21 april 2021

Tracheale intubatie met behulp van een flexibele bronchoscoop bij de wakkere volwassen patiënt

Wakkere intubatie wordt gezien als de gouden standaard voor de electieve patiënt met een te verwachten moeilijke luchtweg. Hierbij wordt veelal een bronchoscoop gebruikt. Voor een succesvolle procedure is een aantal zaken cruciaal: goede risico-inschatting en indicatiestelling, zorgvuldige voorbereiding, adequate topicale anesthesie alsmede het vertrouwen van de patiënt, kennis en voorbereiding van het materiaal en handigheid in het navigeren met de bronchoscoop. Training en regelmatig gebruik zijn hiervoor van belang. Tijdsdruk en een gebrek aan expertise zijn hoofdredenen voor het falen van deze methode.