Nascholingsartikel
6 juli 2020

Toetsing van niet-technische vaardigheden door simulatie

Na een korte geschiedenis van simulatieonderwijs in de zorg worden hier nieuwe stappen besproken die gezet worden in het toepassen van simulatie, het ‘high-stakes’ examen. We behandelen kort de recente ontwikkelingen in simulatie en hoe verschillende specialismen methoden hebben ontwikkeld om niet-technische vaardigheden te toetsen. De ontwikkeling van deze toetsingsmethoden en het gebruik ervan in een simulatieomgeving hebben geleid tot het implementeren van gestructureerde assessments van de niet-technische vaardigheden in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het eindresultaat is een driemaands simulatie-examen (het examen voor de jongste aios, dat het moment aangeeft dat deze zelfstandig bij een patiënt onder anesthesie mag staan), een ‘fit voor oudste dienst’-examen voor de aios en een pilot om dit te gaan toepassen bij de opleiding tot anesthesiemedewerker in het AMC.