Nascholingsartikel
10 augustus 2021

Target-controlled infusion van propofol en remifentanil voor procedurele sedatie

Target-controlled infusion (TCI)-pompen maken gebruik van farmacokinetiek/farmacodynamiek(PKPD)-modellen om de gebruiker in staat te stellen stabiele plasmaspiegels of een stabiel effect te bereiken en handhaven tijdens algehele anesthesie of procedurele sedatie. Er zijn meerdere modellen voor onder andere propofol en remifentanil, meestal beperkt tot bepaalde populaties, zoals volwassenen, kinderen of patiënten met obesitas. Voor propofol en remifentanil zijn allebei al modellen ontwikkeld voor een bredere populatie, maar deze zijn nog niet commercieel beschikbaar. Daarnaast wordt in de anesthesie gebruikgemaakt van de synergistische interactie tussen propofol en remifentanil.