Nascholingsartikel
10 augustus 2021

Pijnstilling bij thoraxchirurgie: epiduraal versus locoregionale technieken

Thoracale chirurgie is vaak geassocieerd met ernstige postoperatieve pijn. Ondanks verbetering van de chirurgische technieken blijft pijn een belangrijk probleem in de acute en chronische fase. Thoracale epidurale pijnstilling was lange tijd de gouden standaard, maar heeft ook een aantal nadelen. Systemische pijnstilling met opiaten is vaak ontoereikend en nadelig door de vele bijwerkingen. Recente ontwikkelingen hebben geleid tot de opkomst van locoregionale anesthesietechnieken met een gunstig effect op de pijnbeleving en vermindering van de complicaties. In dit artikel wordt een kort overzicht gegeven van de anatomie, de indicaties en complicaties van deze locoregionale technieken. Het paravertebrale blok, het erector spinae plane- en serratus anterior plane-blok zullen besproken worden. Door de toepassing van deze technieken wordt gestreefd naar een betere pijnstilling en vermindering van bijwerkingen en complicaties. Dit leidt samen tot een hogere patiënttevredenheid.