Nascholingsartikel
21 april 2021

Peroperatieve beademing

Mechanische beademing kan schade aan de long veroorzaken, zogenaamd ventilator-induced lung injury. Bij peroperatief beademde patiënten leidt deze schade tot een toegenomen risico op postoperatieve pulmonale complicaties (PPC’s). PPC’s komen frequent voor en zijn geassocieerd met toegenomen morbiditeit en mortaliteit. Long-protectieve beademing heeft als doel de mechanische schade van beademing op het longweefsel te verminderen. Het gebruik van lage teugvolumes van 6-8 ml/kg ideaal lichaamsgewicht, plateaudrukken < 30 cm H2O, driving pressure < 15 cm H2O, gematigde PEEP van 5 cm H2O bij BMI < 35 kg/m2, PEEP 10-15 cm H2O bij BMI ≧ 35 kg/m2 en rekruteermanoeuvres op indicatie verbetert de respiratoire compliantie en arteriële oxygenatie en vermindert de kans op PPC’s. Het instellen van een geïndividualiseerde ‘beste PEEP’ heeft de voorkeur boven de standaard-PEEP. De huidige literatuur geeft geen uitsluitsel over welke ventilatiemodus, inspiratie:expiratie-ratio (I:E-ratio) en zuurstoffractie (FiO2) het beste zijn.