Nascholingsartikel
21 april 2021

Perioperatieve behandeling en begeleiding van COPD-patiënten

De aanwezigheid van chronisch obstructief longlijden is een complicerende factor bij patiënten die chirurgie moeten ondergaan. De aandoening is geassocieerd met een verhoogd risico op postoperatieve pulmonale complicaties en mortaliteit. Beoordeling, gedegen advies en begeleiding van patiënten met COPD in de perioperatieve fase verbeteren de uitkomst. Een multidisciplinaire aanpak door de anesthesioloog, longarts en chirurg heeft daarbij de voorkeur. Dit artikel gaat in op de behandeling en begeleiding van patiënten met COPD rondom (niet-pulmonale) chirurgie.