Artikel
21 april 2021

Over de grens

Een kind van vier maanden met de Pierre-Robin-sequentie wordt, in verband met toenemende dyspneu, toenemende ademarbeid, dreigende luchtwegobstructie en groeiachterstand, gepland voor tracheotomie. De casus lijkt complex. Omdat er onvoldoende mogelijkheden en middelen zijn om het kind veilig te opereren, wordt hulp van elders ingeroepen. Een goed op elkaar ingespeeld team verricht de ingreep. Tijdens de ingreep wordt, terwijl de middelen beperkt zijn, een discutabele beslissing genomen.