Nascholingsartikel
10 augustus 2021

Locoregionale anesthesie bij diabetische polyneuropathie

Een stoornis in de glucoseregulatie komt bij een groot percentage van de populatie voor en kan leiden tot schade aan het zenuwstelsel. Diabetische polyneuropathie is de meest voorkomende vorm van systemische polyneuropathie. In dit artikel wordt een beschrijving gegeven van de etiologie van diabetische polyneuropathie en de manieren waarop chronische hyperglykemie zorgt voor neurologische schade. Na een bespreking van de werking van lokale anesthetica wordt ingegaan op het gebruik van deze medicatie bij patiënten met diabetische polyneuropathie. Naast effecten op farmacokinetiek en -dynamiek worden ook toxiciteit en complicaties besproken. Tot slot wordt een advies gegeven over het gebruik van locoregionale technieken en doseringen van medicatie bij patiënten met diabetische polyneuropathie.