Nascholingsartikel
6 juli 2020

Hyperoxygenatie: wat streven we na en waarom

Perioperatief gebruik van hoge zuurstoffracties leidt tot veel discussie bij zowel de chirurgie als de anesthesiologie. De WHO-richtlijn adviseert het perioperatief gebruik van een FiO2 van 0.8 (80%) bij alle geïntubeerde patiënten. Er zijn signalen dat hyperoxygenatie het aantal postoperatieve wondinfecties zou reduceren, maar onderzoeken laten tegenstrijdige resultaten zien. Ook kan hyperoxygenatie leiden tot vermindering van postoperatieve misselijkheid en de veiligheidsmarge bij intraoperatieve noodsituaties vergroten. Aan de andere kant zouden er schadelijke effecten kunnen zijn van het gebruik van hoge zuurstoffracties. Zo zou dit mogelijk leiden tot een toename van oxidatieve stress door zuurstofradicalen, paradoxaal verminderd zuurstofaanbod in de weefsels en atelectase, maar ook hierover bestaat geen consensus. Daarom lijkt voor nu een individuele benadering van iedere patiënt, waarbij rekening gehouden wordt met eventuele risicofactoren, het meest passend.