Artikel
21 april 2021

Fonochirurgie onder procedurele sedatie en analgesie

Tijdens een thyreoplastiek volgens Isshiki type III, ofwel een medialisatie thyreoplastiek, wordt een geparalyseerde stemband gemedialiseerd. Primair wordt deze ingreep door de KNO-arts onder lokale anesthesie verricht. Dit is noodzakelijk, omdat de patiënt aan het einde van de ingreep goed aanspreekbaar dient te zijn om vragen te beantwoorden, zodat de chirurg via stemgeluid en flexibele fibroscopie kan testen of de plastiek succesvol is uitgevoerd. Uitvoering onder lokale anesthesie is echter ook een uitdaging, aangezien een operatie in het hoofd-halsgebied voor patiënt en chirurg oncomfortabel kan zijn. Angst en het hoofd afgedekt met steriele doeken zijn hierbij de belangrijkste patiëntgerelateerde oorzaken. Patiënten die niet rustig blijven liggen, zijn dan een hinder voor de chirurg. We beschrijven hier een casus, waarbij we deze procedure voor de eerste keer met diepe propofolsedatie uitgevoerd hebben. Naast de klassieke risico’s die we bij deze vorm van diepe sedatie hebben, heeft de ingreep zelf zijn aandachtspunten.