Nascholingsartikel
21 april 2021

Een kind met stridor

Stridor is een hoorbaar symptoom dat veroorzaakt wordt door een snelle turbulente luchtstroom door een vernauwd segment van de luchtwegen. Verreweg de meest voorkomende verworven oorzaak van stridor bij kinderen is laryngitis subglottica. Het is belangrijk om bij de eerste evaluatie systematisch te werk te gaan, gebruikmakend van een goede differentiële diagnose. In de differentiële diagnose van obstruerende bovensteluchtweginfecties staan nog twee andere ziektebeelden die minder vaak voorkomen dan laryngitis subglottica, maar wel een ernstig beloop kunnen hebben: epiglottitis en bacteriële tracheïtis. De Sectie Kinderanesthesiologie heeft een protocol Moeilijke luchtweg bij kinderen met een bijbehorend stroomdiagram ontwikkeld, toegespitst op de Nederlandse situatie. Indien er geen tijd is voor overleg of verwijzing naar een kindercentrum, wordt het algoritme ‘niet herkende moeilijke luchtweg’ gebruikt.