Nascholingsartikel
6 juli 2020

Behandeling van kinderen op het protonencentrum

Protonentherapie is een relatief nieuwe vorm van bestraling, die voordelen heeft ten opzichte van fotonenbestraling. Vooral bij kinderen heeft protonenbestraling een meerwaarde. Bij kinderen is echter vaak anesthesie nodig. Bij het geven van anesthesie bij protonentherapie moet er rekening mee gehouden worden dat protonencentra zich vaak buiten het ziekenhuis bevinden. Er is een goede voorbereiding nodig, waarbij verschillende specialismen betrokken zijn. De procedure in de bestralingsruimte, aandachtspunten bij de anesthesie, postoperatieve zorg en sociale aspecten worden in dit artikel besproken.