Artikelen

Het ideale EPD voor de anesthesiemedewerker op de OK

Artikel
Lees meer

Fonochirurgie onder procedurele sedatie en analgesie

Artikel
Lees meer

Anesthesie bij de patiënt na longtransplantatie

Nascholingsartikel
1 punt
Lees meer

Een kind met stridor

Nascholingsartikel
1 punt
Lees meer

Perioperatieve behandeling en begeleiding van COPD-patiënten

Nascholingsartikel
1 punt
Lees meer

Peroperatieve beademing

Nascholingsartikel
1 punt
Lees meer

Tracheale intubatie met behulp van een flexibele bronchoscoop bij de wakkere volwassen patiënt

Nascholingsartikel
1 punt
Lees meer

Hoe de pandemie in het voordeel van de anesthesiemedewerker zou kunnen werken

Artikel
Lees meer

Perioperatieve hypotensie

Nascholingsartikel
1 punt
Lees meer

Achtergrond van aritmogene rechterventrikel cardiomyopathie

Artikel
Lees meer

Basisprincipes van hemodynamische monitoring

Nascholingsartikel
1 punt
Lees meer